Érdemes odafigyelni az építkezni vágyóknak!

A kapcsolódó jogszabály: http://155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

“A Magyar Közlönyben megjelent és július 1-től hatályos kormányrendelet szerint az építési szándék bejelentését az elektronikus építési napló “készenlétbe helyezésével” kell megtenni. Ezen az elektronikus felületen kommunikálnak ettől az időponttól az építés szereplői a hatósággal. A naplóba fel kell tölteni a kivitelezési dokumentációt is.Az  építtető és az  építész tervező, a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti. A tervezői művezető legalább hat alkalommal ellenőrzi az építést, az utolsó ellenőrzéskor rögzítenie kell az építési naplóba azt, hogy az épület – a kivitelezési dokumentáció szerint – elkészült. Ezért a tervező legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét kérheti el. Miután jelenleg a kötelező legkisebb munkabár 111 ezer forint, a díj 166 ezer 500 forint lehet. A ház elkészültéről kiállított hatósági bizonyítványt is az elektronikus építési naplóba tölti fel a hatóság. Ha fizetni kell a bizonyítványért – mert a bejelentéstől számított 3 éven túl készült el az épület -, akkor előbb igazolni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetését. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet pedig azzal a szabállyal egészül ki, hogy a bejelentéshez kötött lakóépületeknél az építési munkaterületen – a közterületről jól látható helyen – fel kell tüntetni az építtető nevét, a kivitelezés kezdési és várható befejezési időpontját, a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését, továbbá  a tervezői művezető nevét és névjegyzéki jelölését is.

Saját házhoz nem kell szakképzettség

A bejelentéssel épülő saját házon illetve a hozzátartozó által építtetett ilyen házon szakképzettség nélkül is lehet dolgozni, amennyiben azt a vállalkozó kivitelező jóváhagyja és felügyeli. Azt, hogy a mezőgazdasági területen lévő – a zártkerti művelés alól kivett – telek legfeljebb 10  százalékát be lehessen építeni, egy másik Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet teszi lehetővé. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 méter lehet. Ezzel együtt a települések belterületi építési telkeit és a beépítésre nem szánt területeit az eddigi 5 százalék helyett 10 százalékig lehet beépíteni. A kormány kiegészítette az építésfelügyeleti rendeletet is. Eszerint az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését szúrópróbaszerűen a helyszínen, az ellenőrzési utasításban foglaltak szerint, továbbá távoli eléréssel, az elektronikus építési napló alapján végzi.

Bírságok

Végül a bírságokra is kitért a kormányrendelet. Az építtetőnek – amennyiben nem alkalmaz tervezői művezetőt – 100 ezer forintot, továbbá az épület számított értékének az 5 ezrelékét, de legfeljebb 500 ezer forintot kell fizetnie. Ha a hatóság megállapítja, hogy az építkezésen szakmunkát nem arra képesített személy végez, akkor a fővállalkozónál 150 ezertől, míg az alvállalkozónál 80 ezer forintról indul a bírság, amely “elkapott” személyenként értendő.”

forrás : napi.hu