ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a weblapunk „INFOCENTER/ELÉRHETŐSÉG” menüpontjában megadott lehetőségek bármely formájában rendelkezésére állunk!

a gvgroup.hu weboldal üzemeltetője:

  1. Képviselő: GV Group Befektető Kft.
  2. Adószám: 25189139-2-09
  3. Székhely: 4032, Debrecen, Tarján u.37.
  4. Elektronikus elérhetőség: gali@gvgroup.hu

A WEBOLDAL TARTALMÁNAK (SZÖVEGES ÉS MÉDIA) MÁSOLÁSÁRA CSAK ÍRÁSOS ENGEDÉLYEZÉST KÖVETŐEN ADUNK!

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztassa. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. A weboldal üzemeltetője megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a Távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

PANASZKEZELÉS:

A képviselő szolgáltatásainak forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

Szóbeli panasz esetén azonnal megvizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerül a panasz. Amennyiben a fogyasztó nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát vagy helyben átadja vagy telefonon, email-ben, írásban eljuttatott panasz esetén az érdemi válasszal együtt a panasz beérkezését követő 30 napon belül eljuttatja a panaszosnak.

A panasz elutasításának esetére a vállalkozás tájékoztatja a panaszost, hogy a békéltető testület hatáskörébe tartozik a panaszos és a vállalkozó közötti a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szoláltatás minőségével, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

A hatáskörrel rendelkező békéltető testület címe és elérhetősége:

Hajdú-Bihar Vár megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 
Telefon:+36 52 500 710

Telefon: +36 52 500 745

Fax: +36 52 500 720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

A weboldallal kapcsolatos kérdéssel vagy problémával, panasszal forduljon hozzám bizalommal.

Ezt megteheti e-mailben az info@koltozzma.hu email címre küldött levél útján vagy elérhetőségeink egyikén! Elérhetőségeink a „INFOCENTER/ELÉRHETŐSÉG” menü pontban!

Technikai feltételek

A weboldal helyes működéséhez valamely modern böngésző frissített verziójára van szükség (Google Chrome 30+, Mozilla Firefox 30+, Microsoft Internet Explorer 11+). A helyes működés elengedhetetlen feltétele a Javascript és a Cookie-k engedélyezése. A képviselő kizár bármilyen felelősséget, amely a böngésző szoftver hibás weblap megjelenítéséből származik. A képek csak illusztrációk.

Kiskorú felhasználó

Kiskorú látogatók részére ajánlott, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják! Az üzemeltető nem célja közvetlenül kiskorúak felé értékesíteni, sem kiskorúaktól információt gyűjteni.

EGYÉB

FIGYELEM! Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését.